शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान(थानकोट त्रिभुवन पार्क)
मूल्य अनुसूची - १ (२०८०/२०८१ )
Column1 Column2 Column3 Column4
सि. विवरण शुल्क ग्राहक मूल्य
1 प्रवेश शुल्क   50.00
2 प्रवेश (विद्यार्थी सहुलियत शुल्क   30.0
3 पिकनिक चौरमा 10-20 शुल्क   800.0
4 पिकनिक चौरमा 21-50 शुल्क   900.0
5 पिकनिक चौरमा 51 -100 शुल्क   1,000.0
6 पिकनिक ठाँटी 1 शुल्क   3,000.0
7 पिकनिक ठाँटी 2 शुल्क   3,000.0
8 पिकनिक ठाँटी 3 शुल्क   3,000.0
9 स्टेजमा पिकनिक शुल्क   2,000.0
10 चौरमा टेण्ट हाली पिकनिक शुल्क   1,500.0
11 पिकनिक सेड "क" 1 शुल्क   2,500.0
12 पिकनिक सेड "क" 2 शुल्क   2,500.0
13 पिकनिक सेड "क"3 शुल्क   2,500.0
14 पिकनिक सेड "क"4 शुल्क   2,500.0
15 पिकनिक सेड "क"5 शुल्क   2,500.0
16 पिकनिक सेड "क"6 शुल्क   2,500.0
17 पिकनिक सेड "क"7 शुल्क   2,500.0
18 पिकनिक सेड "ख"1 शुल्क   2,000.0
19 पिकनिक सेड "ख"2 शुल्क   2,000.0
20 पिकनिक सेड "ख"3 शुल्क   2,000.0
21 पिकनिक सैड "ग"1 शुल्क   1,000.0
22 पिकनिक सैड "ग"2 शुल्क   1,000.0
23 पिकनिक सैड "ग"3 शुल्क   1,000.0
24 चलचित्र शटिङ्ग (ठुलो पर्दा) शुल्क   10,000.0
25 टेलिचलचित्र शुटिङ्ग शुल्क   6,000.0
26 गीत शुटिङ्ग शुल्क   5,000.0
27 भिडियो क्यामरा शुल्क   1,000.0
28 क्यामरा शुल्क   100.0
29 विवाह व्रतबन्ध र साधारणसभा टोली 100 शुल्क   45.0
30 विवाह व्रतबन्ध र साधारणसभा टोली 101-200 शुल्क   40.0
31 विवाह व्रतबन्ध र साधारणसभा टोली 201-300 शुल्क   35.0
32 चन्द्रागिरी नगर पालिका वडा नं. ३, ४, ७ का स्थानिय बासिन्दालाई परीचय पत्र अनिवार्य हुने शुल्क   30.0
33 फ्री टिकेट शुल्क                            -
34 बार्षिक ग्राहक शुल्क   5,000.0